O Fakultě

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta managementu a ekonomiky (ďalej len FaME), ktorá v roku 2015 oslávila dvadsať rokov, poskytuje vzdelanie v bakalárskych, magisterských a doktorských študijných programoch. FaME je nositeľom certifikátu ECTS Label, ktorý je najprestížnejším európskym ocenením v oblasti vzdelávania v EU. Okrem titulu na našej fakulte môžeš súbežne získať aj medzinárodne uznávaný titul BA/MSc. na britskej UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD, THE BUSINESS SCHOOL.

Okrem českého jazyka, v ktorom u nás študuje približne 2400 študentov, sa na FaME vyučuje aj v anglickom jazyku, pričom u nás študuje viac ako 300 zahraničných študentov. Našou hlavnou prioritou je uplatniteľnosť absolventov v praxi a aj vďaka tomu sa v priebehu štúdia môžeš podieľať na najrôznejších praktických projektoch. Môžeš spolupracovať s firmami a zúčastniť sa stáží v renomovaných spoločnostiach ako napríklad Continental Barum, Baťa, Delloite, UniCredit Bank a mnoho ďalších. Naša fakulta je zapojená do mnohých zahraničných projektov a vďaka projektom ERASMUS + a Freemover môžeš časť štúdia prežiť v zahraničí - nielen v EU ale v celom svete. S vycestovaním na zahraničnú prax ti okrem programu ERASMUS + radi pomôžu aj niektoré z mnohých študentských organizácií, ktoré u nás pôsobia a ktorých členom môžeš byť aj ty.

V magisterskom štúdiu môžeš taktiež absolvovať kurz Microeconomics of Competitivness profesora Michaela E. Portera, ktorý prebieha v spolupráci s americkou Harvard Business School. FaME je známa aj pôsobením niekoľkých renomovaných ekonómov ako je napríklad prof. Milan Zelený (ktorý taktiež pôsobí na Fordham University in New York) a makroekonóm Ing. Petr Zahradník. Pravidelnou súčasťou života študentov FaME sú samozrejme prednášky a workshopy odborníkov z praxe.


Novinky

dôvodov prečo FaME

Stále sa nemôžeš rozhodnúť?
Prečítaj si, prečo si zvoliť FaME.

1

Uč sa od najlepších; kde inde vstrebáš základy moderného managementu  ako v meste Tomáša Baťu?

2

Môžeš byť v programe pre nadaných študentov alebo sa stať členom tímu študentských a podnikových projektov.

3

Na praxi ťa dôsledne pripravíme,  rovnako ako ďalších 1000 študentov ročne.

4

Na FaME budeš mať plne voliteľné rozvrhy a možnosť študovať v angličtine.

5

Vďaka dobrej polohe FaME to budeš mať len 5 minút chôdze od internátu, zimného štadiónu, lyžiarskeho svahu, lezeckej steny, bowlingu, haly na hádzanú a basketbal.

6

Stretneš sa s radou známych ekonómov, ako je napríklad prof. Milan Zelený, či makroekonóm Ing. Petr Zahradník.

7

Dlhodobá stabilita a bezproblémová akreditácia odborov ti umožní bez starostí doštudovať bakalára aj inžiniera.

8

Nájdeš u nás priateľskú atmosféru, individuálny prístup, profesionalitu a tímového ducha.

9

V priebehu štúdia na FaME máš šancu prepojiť teóriu, prax a zúčastniť sa mnohých stáží (nielen) u našich firemných partnerov.

10

Ty, rovnako tak ako ďalších 90 študentov, môžeš vycestovať do zahraničia s programom ERASMUS +.

11

Na FaME máš šancu získať paralelne titul aj na britskej UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD, THE BUSINESS SCHOOL.

12

Môžeš kráčať v stopách Tomáša Baťu a stať sa jedným z členov Baťa tímu a podieľať sa na mnohých projektoch a udalostiach.

13

Ideálne poloha fakulty v samom centre mesta znamená mať všetko na dosah – nie len knižnicu a rektorát, ale aj kiná, reštaurácie a bary.

14

Môžeš ísť na študijnú cestu kdekoľvek –  pozdáva sa ti Japonsko, Vietnam, Južná Kórea, Kanada, Rusko či USA?

15

Na FaME môžeš absolvovať prestížny kurz Microeconomics of Competitiveness profesora Michaela E Portera, ktorý organizujeme v spolupráci s americkou Harvard Business School.

16

Môžeš sa realizovať v študentských organizáciách, ako napríklad AIESEC, Buddy System Zlín, IAESTE, RR49 alebo v Studentské Unii. Práve študenti pre teba pripravujú zoznamovací pobyt pred zahájením prvého semestru.

17

Na FaME sa môžeš zúčastňovať pravidelných prednášok a workshopov s radou zaujímavých hostí a odborníkov z praxe.

18

Štipendium pre nadaných študentov vo výške 10 000 kč za každý semester môže byť tvoje!

19

Zlín ťa poteší ako kultúrne, architektonicky zaujímavé, bezpečné, študentské mesto plné zelene a príjemnej atmosféry s mnohými možnosťami zábavy a trávenia voľného času.

20

Na FaME ťa čaká moderný spôsob výučby, úcta k histórii a koreňom v kombinácii s najnovšími svetovými trendmi.


20 Rokov Fakulty managementu a ekonomiky

Píše sa rok 2015,

z FaME je čerstvá dvadsiatka, máme 11 321 absolventov, špecialistov na management a ekonomiku.

Študuj na 4. najlepšej ekonomickej fakulte v Česku.

Buď jedným z nás, neuspokoj sa s jedným titulom a získaj aj medzinárodne uznávaný titul BA/MSc.

Cestuj a študuj na prestížnych zahraničných univerzitách.

Získavaj nové kontakty, spolupracuj so firmami , ako je Continental Barum či Baťa a približuj  sa svojej vysnívanej kariére.

Príď si vychutnať študentský život do Zlína.

Mrkni na videá o FaME!


Galéria

Odbory

Máme pre teba pripravený široký výber bakalárských a magisterských odborov.

Verejná správa a regionálny rozvoj

Popri základných teoretických a obecne prípravných ekonomických študijných predmetoch sú vyučované predmety zamerané na praktické zvládnutie regionálnych vied, verejnej správy , práva, ekonómie a ďalších sociálnych vied. V závere sa poslucháči zoznámia so správnymi a regionálnymi štruktúrami a základmi práva EU.

Po štátnej záverečnej skúške môže absolvent pokračovať v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe. Hlavnými oblasťami uplatnenia absolventa je management verejnej správy na všetkých jeho úrovniach, sféra regionálneho a mestského rozvoja a ekonomiky verejnej správy, expertnej a poradenskej činnosti.

„Som v 3. ročníku a škola ma stále baví a som si istá, že sa vďaka nej budem mať prácu, do ktorej sa budem tešiť“ – Jana Klímková, študentka 3. ročníka.

Riadenie výroby a kvality

Štúdium odboru je orientované na získanie základných poznatkov v oblasti ekonomiky, zlepšovania výrobných procesov a riadenia ich kvality vo firmách. Študenti budú študovať základy ekonómie, podnikovej ekonomiky a managementu, účtovníctva, štatistiky kvantitatívnych metód v rozhodovaní, personálneho managementu a pod.

Získané znalosti využijú absolventi bakalárskeho štúdia pre výkon nižších a stredných prevádzkovo riadiacich a ekonomických funkcií vo výrobných podnikoch  a organizáciách služieb (odborní pracovníci – špecialisti v útvaroch riadenia výroby, racionalizácie, plánovania výroby a jej prípravy, projektovania a priemyselného inžinierstva).

Fakulta taktiež ponúka nadväzujúci magisterský  odbor- Priemyselné inžinierstvo.

„Riadenie výroby a kvality som si zvolil hneď z niekoľkých dôvodov. Tým hlavným bola previazanosť s praxou a fakt, že sa do študijných plánov premietajú aj požiadavky na absolventov z rôznych, prevažne výrobných firiem a z toho pramení vysoká zamestnanosť absolventov.“ – Vašek Švec, študent 3. ročníka.

Štúdiom systémového inžinierstva nestúpite vedľa. Jedná sa o odbor s veľkým potenciálnym uplatnením v mnohých podnikových oblastiach. Práve uplatnenie v praxi a neustále učenie sa novým spôsobom  riadenia podniku, robí tento odbor zaujímavým. Je to odbor, ktorý má zmysel a budúcnosť.“ – Kateřina Cifrová, študentka 2. ročníka.

Účtovníctvo a dane

Špecifickosť a atraktivita odboru spočíva v prepojení akademického vzdelania so vzdelaním profesijným, ktoré je orientované na prax v oblasti účtovníctva a daní. Skladba predmetov je zostavená tak, aby absolvent popri obecnej ekonomickej problematike (ekonómia, podniková ekonomika, informatika a štatistika), získal znalosti z českého účtovníctva podnikateľov a nepodnikateľských subjektov, medzinárodného účtovníctva s dôrazom na teritórium EU, daní, finančné analýzy, plánovanie, controllingu, bankovníctva a legislatívy.

Absolventi získajú teoretický základ pre možnosť následného zloženia príslušných odborných skúšok k získaniu profesijného  certifikátu či skúšok daňového poradcu. Po štátnej záverečnej skúške môže absolvent pokračovať v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe Hospodárska politika a správa, odbor Financií. Hlavnými oblasťami uplatnenia absolventa sú pozície v oblasti účtovníctva, daní, interného auditu a financií vo výrobných, obchodných a neziskových organizáciách, v sektore služieb a inštitúcií štátnej správy a samosprávy.

„Najdôležitejšie je prepojenie s praxou a možnosť zistiť ako vyzerá reálna práca či už účtovníkov, finančných manažérov alebo daňových poradcov.“ Dominika Soboňová, študentka 3. ročíku

„Výborné sú hlavne prednášky, ktoré FaME často organizuje mimo študované predmety s podnikateľmi a osobnosťami z praxe, s ľuďmi, ktorí v živote niečo dokázali a je za nimi vidieť kus práce“ Jindřich Košťál, študent 3. ročníka.

Management a ekonomika

Po absolvovaní základných teoretických a obecne prípravných študijných predmetov (Mikroekonómia, Makroekonómia, Matematika, Informatika, Štatistika, cudzí jazyk, atď.) vystupujú do popredia predmety zamerané na praktické zvládnutie požiadaviek  ekonomickej a manažérskej praxe
(Podniková ekonomika, Management, Marketing, Účtovníctvo a dane, Riadenie a organizácia výroby, Financie, Bankovníctvo a i.). Hlavnými oblasťami uplatnenia absolventov sú priemyslové podniky a obchodné alebo finančné spoločnosti. Samozrejmosťou, rovnako ako pri našich ostatných odboroch, sú stáže vo firmách a široké možnosti účasti na praktických projektoch behom štúdia.

„Rozmanitý odbor so širokou škálou predmetov. Mňa osobne najviac zaujal predmet Riadenie ľudských zdrojov. Študenti sa môžu stať členmi študentských organizácii – ako napríklad IAESTE či AIESEC a zároveň môžu spolupracovať na školských projektoch. Ja som súčasťou tímu, ktorý organizuje Ekonomicko-manažérsku olympiádu pre stredoškolákov.“ – Jana Králiková, študentka 3. ročníku.

„Pre štúdium odboru zameraného na ekonomiku podniku som sa rozhodol, pretože by som v budúcnosti rád podnikal a založil si vlastnú firmu. Asi najviac ma bavili predmety mikroekonómia a makroekonómia, ktoré boli nie len o učení sa naspamäť, ale hlavne o spojení so skutočným svetom, pričom by som ich mohol označiť za ekonomický základ. V ďalších ročníkoch už nasledujú predmety zameraní na podnikovú ekonomiku, financie a finančné trhy, bankovníctvo alebo marketing. V mnohých predmetoch je poznať, že naša škola nesie meno Tomáša Baťu, veľmi úspešného zakladateľa obuvníckeho priemyslu. O firme Baťa dokonca existuje samostatný predmet s názvom Systém riadenia Baťa. Napriek tomu, že sa jedná o históriu starú mnoho desiatok rokov, je zaujímavé sledovať, že mnoho vecí sa v podnikané príliš nemení a tak veľa prístupov, ktoré používal Tomáš Baťa, by sa dali využiť aj dnes.“ Kamil Šnajdar, študent 3. ročníka.

Verejné správa a regionálny rozvoj

Cieľom odboru je pripraviť absolventov na plnenie náročných úloh v štátnej správe a samospráve, ďalej tiež v inštitúciách zameraných na problematiku regionálneho rozvoja. V tomto štúdiu je prehlbované ako štúdium teoretických a metodických predmetov, tak aj odborná príprava a schopnosti v rámci odboru s cieľom pripraviť študentov pre prax na bázy prehĺbenia znalostí verejnej správy a regionálneho rozvoja.

Absolventi si osvoja znalosti a schopnosti potrebné pre kvalifikovaný výkon správnych činností  a príbuzných profesií v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja, vrátane širších európskych súvislostí. V rámci splnenia spomenutého cieľa si študenti prehĺbia ekonomické znalosti (Mikroekonómia II, Makroekonómia II a Verejná ekonomika) a taktiež znalosti odborné (odborové) , hlavne však právneho a správne – vedného charakteru (v rámci výuky ústavných systémov, systému regionálnej povahy, ktoré sa prehĺbia pri výučbe regionálnych štruktúr a rozvoja ČR, regionálnych štruktúr Európy a teórie regionálneho rozvoja. Profil Absolventa doplnia  vybrané sociologické a psychologické poznatky.

Absolventi sa môžu uplatniť v štátnej správe, hlavne v jej územných orgánoch, v miestnej a regionálnej samospráve, predovšetkým na miestach vyžadujúcich znalosti správnej problematiky. Ďalej môžu pôsobiť v inštitúciách verejného a súkromného sektoru zaoberajúcim sa problematikou regionálneho rozvoja a prípravou, či realizáciou projektov štrukturálnych fondov a ďalších českých a európskych fondov využiteľných v územnom rozvoji. Môžu taktiež pôsobiť v poradenských a konzultačných firmách, v službách a v neziskových organizáciách.

„FaME spolupracuje s rôznymi významnými spoločnosťami, ktoré ponúkajú prax a stáže. Myslím si, že možností je tu až až!“ Rober Haas, študent  1. ročníka.

Priemyselné inžinierstvo

Popri štúdiu teoretických a metodických predmetov, ako je napríklad Mikroekonómia a Makroekonómia, Kvantitatívne metódy v rozhodovaní a Svetový podnikový management, sa štúdium odboru Priemyselného inžinierstva zameriava na odborové predmety ako sú Logistika, priemyslové moderácie, Štúdie metód merania práce či Podnikové informačné systémy. Samotný odbor by sme mohli definovať ako „Interdisciplinárny“, ktorý sa zaoberá projektovaním, zavádzaním a zlepšovaním integrovaných systémov ľudí, strojov, materiálu a energií, s cieľom dosiahnuť čo najvyššej produktivity. Pre tento účel využíva špeciálne znalosti z matematiky, fyziky, sociálnych vied a managementu, aby ich spoločne s inžinierskymi metódami ďalej využil pre špecifikáciu a zhodnotenie výsledkov dosiahnutých týmito systémami.

Hlavnými oblasťami uplatnenia absolventov sú vedúce, riadiace a špecializované odborné funkcie hlavne v priemyslových a výrobných spoločnostiach. Tento odbor sa môže chváliť takmer nulovou nezamestnanosťou absolventov na trhu práce. Priemyselní inžinieri sú na dnešnom trhu práce veľmi žiadaní.  Najlepší študenti môžu pokračovať v doktorskom štúdiu.

„Odbor priemyselného inžinierstva mi otvoril dvere do mnohých výrobných firiem, v ktorých som sa okrem exkurzií mohol zúčastniť honorovaných projektov, stáží a praxí. Vďaka skvelému vedeniu ústavu sa naši študenti pozreli do mnohých častí sveta ako napríklad Nemecko či Japonsko. Odbor veľmi úzko spolupracuje s praxou a absolventi sú žiadaní ako v tuzemských, tak aj v medzinárodných spoločnostiach. Obzory vám môže rozšíriť aj erasmus, ktorého sa tento rok zúčastnila takmer polovica študentov odboru. Za posledný semester som sa zúčastnil workshopu v koncerne VW v Lisabone, pracoval som na sústruhu, v programe AutoCAD a  iných, zaujímavých  programov, ktoré využívam aj vo svojej práci, ktorú som vďaka odboru našiel takmer bez problémov.“  – Henrich Horváth, študent 2. ročníka.

„Priemyselné inžinierstvo je moderný odbor, ktorý vychádza zo spôsobov riadenia spoločnosti Toyota a so svojej základnej myšlienke sa zaoberá zlepšovaním systémov a procesov. Učíme sa, ako riadiť podnikové procesy, ako plánovať a riadiť výrobu a o programoch, ktoré sa vo výrobných firmách používajú – v týchto programoch následnej aj pracujeme, čo sa mi nesmierne páči.“ – Pavel Ondra, študent 2. ročníka.

Financie

Po prehĺbení štúdia teoretických a metodických predmetov (Mikroekonómia, Makroekonómia,  Management, Kvantitatívne metódy v rozhodovaní, Logistika, Svetový podnikový management, Informačné systémy podniku) je posilnená odborná príprava v rámci odbore Financie. Absolventi si osvoja riedenie v oblasti financií, účtovníctva, daní, poprípade auditu vo výrobných a obchodných organizáciách, finančných inštitúciách, ako sú banky, poisťovne, investičné spoločnosti, poradenské a konzultačné firmy, v službách a neziskových organizáciách. Najnadanejší absolventi môžu pokračovať v štúdiu na doktorskom programe.

„Veľmi zaujímavé predmety boli hlavne Finančné účtovníctvo 2 a medzinárodné účtovníctvo, v ktorých som získala vedomosti o účtovných postupoch ktoré nie sú bežné. Oceňujem medzinárodné účtovníctvo, vďaka ktorému som si rozšírila vnímanie účtovných systémov v Európe a USA. S čistým svedomím môžem odporučiť  štúdium na UTB v Zlíne.“  – Anna Zoubková, študentka 2. ročníka.

Management v zdravotníctve

Tento odbor ponúka získanie znalostí a skúseností potrebných pre kvalifikovaný výkon manažérskych a ekonomických profesií v oblasti riadenia zdravotníckych zariadení, inštitúcií a zdravotných poisťovní a to z pohľadu domáceho aj medzinárodného prostredia s dôrazom na teritórium EU. Na FaME je v súčasnej dobe ponúkaný (ako jediný z našich odborov) len v kombinovanej forme štúdia.

Absolventi môžu nájsť uplatnenie napríklad pri tvorbe strategických aktivít, organizácií zdravotnej starostlivosti na jednotlivých stupňoch riadenia v oblasti riadenia prevádzky, financií a odbornej starostlivosti, v zdravotníckych zariadeniach a inštitúciách verejného sektoru, ako sú napríklad nemocnice, poisťovne, domovy dôchodcov, neziskové organizácie v zdravotníctve, štátnej správe a samospráve, v poradenských a konzultačných firmách, v službách a v ďalších sociálnych, liečebných, opatrovateľských a rehabilitačných zariadeniach.

„Od maturity na „zdravke“ ubehlo už niekoľko rokov, ale napriek tomu som sa k starostlivosti o ľudí znova nejakým spôsobom dostal“ – Kamila Malá, študentka 2. ročníka

Management a marketing

Po prehĺbení štúdia teoretických a metodických predmetov (Mikroekonómia, Makroekonómia,  Management, Kvantitatívne metódy v rozhodovaní, Logistika, Svetový podnikový management, Informačné systémy podniku) je posilnená odborná príprava v rámci odbore Management a marketing. Odborná príprava absolventov odborov je zostavená z obecných a špecifických manažérskych a marketingových disciplín. Je koncipovaná tak, aby absolvent zvládal riešenie aktuálnych úloh nie len tuzemských organizácií, ale aby mohol byť zamestnaný aj v zahraničných podnikoch a inštitúciách.

Absolvent študijného odboru Management a marketing je pripravovaný nielen na komplexné zvládnutie manažérskych a marketingových úloh v podnikovej sfére, ale aj na úrovni orgánov štátnej správy. Ovláda princípy, metódy a nástroje riešenia manažérskych a marketingových problémov.

Hlavnými oblasťami uplatnenia absolventa sú vedúce riadiace a špecializované odborné funkcie v oblasti priemyslovej a obchodnej, organizáciách verejnej správy, poradenských a neziskových firmách.

S týmto odborom môžem svoju kariéru budovať v podstate kdekoľvek, zvažujem ešte pokračovať na doktorantskom študijnom programe.“ –  Naďa Slámová, študentka 2. ročníka.

Management a marketing so špecializáciou Design management

Predmetom študijného odboru Management a marketing, špecializácie Design management je schopnosť analyzovať postavenie designu a vyhodnotiť jeho význam a prínos pre firmu. Absolvent vníma, že v dobe inovácií rastie strategická rola designu pre konkurencieschopnosť a jeho možný vplyv na prosperitu podniku. Vďaka znalosti marketingových analýz a metodik prieskumu trh dokáže popísať rozdielne tržné postavenie jednotlivých subjektov a vyhodnotiť príležitosť pre design na danom trhu.

Absolvent získa konkurenčnú výhodu, spočívajúcu v tom, že konkrétne ekonomické poznatky a znalosti dokáže prepojiť s poznatkami a znalosťami o vývoji designu, priemyslového designu, riadení designu. Štúdium je zamerané na získavanie prehľadu a znalostí o riadení a organizácii výroby, podnikových financií, marketingu, marketingových komunikáciách a projektovom riadení. Absolvent by mal byť iniciátorom a koordinátorom procesu vývoja, tvorby a implementácie designu vo firme. Rovnako tak je schopný vyjadriť ekonomické náklady spojené s procesom inovácie stávajúceho či zavedenia nového designu.

„Zoznamovať sa s mnohými predstaviteľmi managementu českých podnikov, designérov či marketérov a čerpať z ich skúseností a znalostí je neskutočne prínosné a veľmi zaujímavé.“ – Jan David, študent 2. ročníka.

Podniková ekonomika so špecializáciou ekonomika cestovného ruchu

Hlavným cieľom špecializácie Ekonomika cestovného ruchu v odbore Podniková ekonomika je príprava absolventov pre uplatnenie vo vrcholovom managemente v rýchlo rozvíjajúcom sa sektore služieb cestovného ruchu, hoteloch, kúpeľných, športových, ubytovacích, stravovacích a balneologických zariadeniach.

Študenti tak nájdu v rozvrhu okrem obecných ekonomických predmetov taktiež napr. Ekonomiku služieb, Ekonomiku ČR v zahraničnom kontexte, Medzinárodný cestovný ruch či Hospodársku geografiu cestovného ruchu. Samozrejmosťou, rovnako ako u ostatných našich odborov, sú stáže vo firmách a široké možnosti účasti na projektoch s partnermi z praxe počas štúdia.

„Raz by som chcel mať vlastný hotel a tak bola moja voľba odboru jasná.“ Petr Minařík, študent 1.ročníka.

Podniková ekonomika

Po prehĺbení štúdia teoretických a metodických predmetov (Mikroekonómia, Makroekonómia,  Management, Kvantitatívne metódy v rozhodovaní, Logistika, Svetový podnikový management, Informačné systémy podniku) je posilnená odborná príprava v rámci odbore Podniková ekonomika. Absolvent odboru si môže kedykoľvek pre potreby modernej, tržne riadenej firmy, systematicky rozširovať a v praxi uplatňovať vedomosti z oblasti managementu, marketingu, výroby a priemyslového inžinierstva, pretože absolvovanie daného odboru mu k tomu vytvárajú fundovaný základ. Samozrejmosťou, rovnako ako u ostatných našich odborov, sú stáže vo firmách a široké možnosti účasti na projektoch s partnermi z praxe počas štúdia.

Absolvent odboru je pripravený riešiť vysoko náročné a zložité úlohy a činnosti. Hlavnými oblasťami uplatnenia absolventa sú vedúce riadiace a špecializované odborné funkcie v oblasti priemyslovej a obchodnej, organizácie verejnej správy, poradenských a neziskových firmách. Najnadanejší absolventi môžu pokračovať v štúdiu doktorského študijného programu.

„Na odbore je atraktívne komplexné spojenie marketingových, podnikových a procesných predmetov, ktoré dajú študentovi široký rozhľad a dobrý základ pre budúce uplatnenie v odbore.“ Pavel Súkaný, 4. ročník.

„Vďaka tomuto odboru môžeme získať široký ekonomický prehľad, nielen z oblasti podnikovej, ale aj z ďalších súvisiacich disciplín. Získané poznatky nám pomôžu lepšie sa orientovať  v našich budúcich zamestnaniach.“ Veronika Sekaninová, študentka 2. ročníka.

Financie so špecializáciou Finančná kontrola

Štúdium je určené budúcim špecialistom v oblasti finančného managementu zameraného predovšetkým na oblasť finančnej kontroly a interného auditu vo verejnej správe a inštitúciách verejného sektoru. Cieľom špecializácie Finančná kontrola je vychovať odborníka s komplexnými znalosťami finančnej problematiky, ktorý sa zároveň orientuje v téme finančnej kontroly a riadenia financií v inštitúciách verejnej správy a verejného sektoru. Profilovými predmetmi špecializácie sú hlavne Daňová sústava a finančné právo, Audit, Verejná podpora a verejné zákazky, Finančná kontrola a audit vo verejnej správe a široká ponuka voliteľných právnických predmetov (Právo EU, Systémy verejnej správy, Správna politika a analýza správnych procesov a Aplikácia práva vo VS, Pracovné právo). Študenti však zároveň získajú znalosti a vedomosti v oblasti finančného managementu organizáciou súkromného sektoru (ziskového aj neziskového). Prednosťou absolventov tejto špecializácie je popri finančnej odbornosti aj znalosť kontrolných a správnych mechanizmov vo verejnej správe, schopnosť analyzovať systém riadenia financií na všetkých jeho úrovniach a prvkoch, hodnotiť výstupy finančných výkazov a odvodzovať dôsledky zo znalostnou súvislosťou finančného managementu.

 

Profil absolventa:

Špecializácia Finančná kontrola odboru Financie nadväzujúceho magisterského študijného programu Hospodárska politika a správa nadväzuje obsahovo na bakalársky študijný program FaME Hospodárska politika a správa, odbory Účtovníctvo a dane a Verejná správa a regionálny rozvoj, rovnako tak je vhodný pre absolventov bakalárskeho študijného programu Ekonomika a management, odbor Management a ekonomika. Hlavnými oblasťami uplatnenia absolventa sú predovšetkým pozície vyžadujúce syntetické znalosti finančnej problematiky a fungovania systému finančnej kontroly vo verejnej správe a inštitúciách verejného sektoru ( kontrolné oddelenie, útvary interného auditu, finančné riadenie organizácií verejného sektoru, riadenie verejných zákaziek, ekonomické a metodické oddelenie úradov verejnej správy atď.). Vzhľadom na komplexné znalosti problematiky riadenia financií môže absolvent zastávať manažérske pozície taktiež v organizáciách súkromného sektoru ( v obchodných organizáciách, finančných inštitúciách, v službách či neziskových organizáciách).

-->
Kontaktuj
nás

Napíš, zavolaj alebo sa príď pozrieť.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139
760 01 Zlín, Česká republika

tel.: +420 576 032 120

http://www.utb.cz/fame

Študijné oddelenie
studium@fame.utb.cz