O Fakultě

Fakulta managementu a ekonomiky

Synergie mezi ekonomickými teoriemi, setkávání s významnými osobnostmi a úzká spolupráce s praxí vytváří jedinečnou hodnotu studia na FaME. Fakulta managementu a ekonomiky, poskytuje vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. FaME je nositelem certifikátu ECTS Label, který je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti vzdělávání v EU. Kromě titulu na naší fakultě můžeš získat paralelně i mezinárodně uznávaný titul BA/MSc. na britské UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD, THE BUSINESS SCHOOL. Na naší fakultě studuje v současné chvíli přes 2000 studentů.

Na FaME se vyučuje v českém i anglickém jazyce, studuje u nás i kolem 200 zahraničních studentů během roku.
Velký důraz klademe na uplatnitelnost absolventů v praxi. V průběhu studia se můžeš podílet na nejrůznějších praktických projektech, spolupracovat s firmami, zúčastnit se stáží v renomovaných společnostech jako jsou Continental Barum, Baťa, Delloite, UniCredit Bank a další.
Naše fakulta je zapojena do mnoha zahraničních projektů, i ty můžeš prožít část studia na univerzitách v EU i ve světě, např. v rámci projektů Erasmus či Freemover.

V magisterském studiu můžeš absolvovat kurz Microeconomics of Competitiveness profesora Michaela E. Portera, který probíhá ve spolupráci s americkou Harvard Business School. Na FaME působí řada renomovaných ekonomů, např. prof. Milan Zelený (působící rovněž na Fordham University in New York) nebo makroekonom Ing. Petr Zahradník. Přednášky a workshopy odborníků z praxe jsou pravidelnou součástí života na naší fakultě.

Zvol si FaME a buď FaMEous!


Novinky

Podat přihlášku
Důvodů proč
ano

Stále se nemůžeš rozhodnout?
Přečti si, proč zvolit Fakultu managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

1

Uč se od nejlepších; kde jinde vstřebávat základy moderního managementu, než ve městě Tomáše Bati.

2

Můžeš být v programu pro nadané studenty nebo se stát členem týmu studentských a podnikových projektů.

3

Na praxi řádně připravíme tebe stejně jako dalších 1000 studentů ročně.

4

Na FaME budeš mít plně volitelné rozvrhy a možnost studovat i v angličtině.

5

Z FaME to budeš mít 5 minut chůze a jsi u zimního stadionu, lyžařského svahu, lezecké stěny, bowlingu, haly na házenou a basketbal.

6

Setkáš se s řadou věhlasných ekonomů, jako je prof. Milan Zelený (Fordham University in New York) či makroekonom Ing. Petr Zahradník.

7

Dlouhodobá stabilita a bezproblémová akreditace oborů ti umožní bez starostí dostudovat bakaláře i inženýra.

8

U nás najdeš přátelskou atmosféru, individuální přístup, profesionalitu i týmového ducha.

9

Na FaME budeš mít šanci v průběhu studia propojovat teorii a praxi a účastnit se mnoha stáží u našich firemních partnerů.

10

Zlín tě potěší jako kulturní, architektonicky zajímavé, bezpečné, studentské město plné zeleně a příjemné atmosféry s mnoha možnostmi zábavy a trávení volného času.

11

Ty, stejně jako dalších 70 studentů ročně, můžeš vycestovat do zahraničí v rámci programu Erasmus.

12

Na FaME máš šanci získat paralelně titul i na britské UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD, THE BUSINESS SCHOOL.

13

Můžeš jít ve šlépějích Tomáše Bati a stát se jedním ze členů Baťa týmu a podílet se na mnoha akcích.

14

Ideální poloha fakulty v samém centru města znamená mít vše na dosah – sportoviště, kina, knihovny, vyhlášené restaurace a bary.

15

Můžeš jet na studijní cestu kamkoliv, třeba do Japonska, Jižní Koreji, Vietnamu, Kanady, Ruska nebo třeba do USA.

16

Na FaME můžeš absolvovat prestižní kurz Microeconomics of Competitiveness profesora Michaela E. Portera, který organizujeme ve spolupráci s americkou Harvard Business School.

17

Na FaME tě čeká moderní způsob výuky, úcta k historii a kořenům v kombinaci s nejnovějšími světovými trendy.

18

Můžeš se realizovat ve studentských organizacích, třeba ve Studentské unii, AIESEC či Buddy System Zlín. Právě studenti pro tebe připravují seznamovací pobyt před zahájením prvního semestru.

19

Na FaME se můžeš účastnit pravidelných přednášek a workshopů s řadou zajímavých hostů a odborníků z praxe.

20

Stipendium pro nadané studenty ve výši 10 000 Kč za každý semestr může být tvoje.


21 let Fakulty managementu a ekonomiky

Píše se rok 2017, každý rok na Fakultu managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně přichází kolem 300 nových studentů do prvních ročníků.

Za více jak 21 let existence máme už téměř 13 000 absolventů, specialistů na management a ekonomiku, finance, veřejnou správu nebo průmyslové inženýry.

Studuj na jedné z nejlepších ekonomických fakult v Česku.

Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně je na 6. místě v žebříčku Hospodářských novin, na 3. místě v časopisu Týden a na 2. místě v soutěži FAKULTA ROKU v kategorii Ekonomie – veřejné školy.

Buď jedním z nás, nespokoj se s jedním titulem a získej i mezinárodně uznávaný BA/MSc. na University of Huddersfield.

Cestuj a studuj na prestižních zahraničních univerzitách.

Získávej kontakty, spolupracuj se společnostmi, jako Continental Barum či Baťa a přibližuj se své vysněné kariéře.

Přijď si vychutnávat studentský život do Zlína.

Mrkni na promo videa níže.


Galerie

Obory

Máme pro tebe připravený široký výběr bakalářských i magisterských oborů.

Management a ekonomika

Po absolvování základních teoretických a obecně průpravných studijních předmětů (Mikroekonomie, Makroekonomie, Matematika, Informatika, Statistika, Cizí jazyk aj.) vystupují do popředí předměty zaměřené na praktické zvládnutí požadavků ekonomické a manažerské praxe (Podniková ekonomika, Management, Marketing, Účetnictví a daně, Řízení a organizace výroby, Finance, Bankovnictví aj.). Hlavními oblastmi uplatnění absolventů jsou průmyslové podniky, obchodní nebo finanční společnosti. Samozřejmostí, stejně jako u ostatních našich oborů, jsou stáže ve firmách a široké možnosti účasti na praktických projektech během studia.

„Rozmanitý obor se širokou škálou předmětů. Mě osobně nejvíc zaujal předmět Řízení lidských zdrojů. Studenti se mohou stát členy studentských organizací jako je AIESEC, IAESTE či spolupracovat na projektech. Já jsem součástí týmu, který organizuje Ekonomicko-manažerskou olympiádu pro středoškoláky.“ – Jana Králíková, 3. ročník

„Pro studium oboru zaměřeného na ekonomiku podniku jsem se rozhodl proto, že bych jednou rád podnikal a založil si svoji vlastní firmu. Asi nejvíc mě bavily předměty mikroekonomie a makroekonomie, které nebyly jen o učení se zpaměti, ale hlavně o spojení se skutečným světem a byly takovým ekonomickým základem. V dalších ročnících už následují předměty zaměřené na podnikovou ekonomiku, finance a finanční trhy, bankovnictví nebo marketing. V mnoha předmětech je znát, že naše škola nese jméno Tomáše Bati, velmi úspěšného zakladatele obuvnického průmyslu. O firmě Baťa dokonce existuje samostatný předmět nazvaný Systém řízení Baťa. Přestože se jedná o historii starou mnoho desetiletí, je zajímavé sledovat, že mnoho věcí se v podnikání příliš nemění, a tak mnoho postupů, které Tomáš Baťa používal, by se dalo využít i dnes.“ – Kamil Šnajdar, 3. ročník

Účetnictví a daně

Specifičnost a atraktivita oboru spočívá v propojení akademického vzdělání se vzděláním profesním, které je orientováno na praxi v oblasti účetní a daňové. Skladba předmětů je sestavena tak, aby absolvent vedle obecné ekonomické problematiky (ekonomie, podniková ekonomika, informatika a statistika), získal znalosti z českého účetnictví podnikatelů i nepodnikatelských subjektů, mezinárodního účetnictví s důrazem na teritorium EU, daní, finanční analýzy, plánování, controllingu, bankovnictví a legislativy.

Absolventi získají teoretický základ pro možnost následného složení příslušných odborných zkoušek k získání profesního certifikátu či zkoušek daňového poradce. Po státní závěrečné zkoušce může absolvent pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Hospodářská politika a správa, obor Finance. Hlavními oblastmi uplatnění absolventa jsou pozice v oblasti účetnictví, daní, interního auditu a financí ve výrobních, obchodních i neziskových organizacích, v sektoru služeb a institucích státní správy a samosprávy.

„Najdôležitejšie je prepojenie s praxou a možnosť zistiť ako vyzerá reálna práca či už účtovníkov, finančných manažérov alebo daňových poradcov.“ – Dominika Soboňová, 3. ročník

„Výborné jsou přednášky, které FaME často pořádá mimo studované předměty s podnikateli a osobnostmi z praxe, s lidmi, kteří v životě něco dokázali a je za nimi vidět kus práce.“ – Jindřich Košťál, 3. ročník

Řízení výroby a kvality

Studium oboru je orientováno na získání základních poznatků v oblasti ekonomiky, zlepšování výrobních procesů a řízení jejich kvality ve firmách. Studenti budou studovat základy ekonomie, podnikové ekonomiky a managementu, účetnictví, statistiky, kvantitativních metod v rozhodování, personálního managementu apod. Své znalosti budou dále rozvíjet v oblasti řízení výroby, výrobních technologií, informačních technologií, řízení kvality, hodnotového managementu, logistice, organizace práce, řízení inovací apod.

Získané znalosti využijí absolventi bakalářského studia pro výkon nižších a středních provozně – řídících a ekonomických funkcí ve výrobních podnicích a organizacích služeb (odborní pracovníci – specialisté v útvarech řízení výroby, racionalizace, plánování a přípravy výroby, projektování, průmyslového inženýrství).

„Řízení výroby a kvality jsem zvolil hned z několika důvodů. Tím hlavním byla provázanost s praxí a fakt, že se do studijních plánů promítají i požadavky na absolventy z různých, převážně výrobních firem a z toho pramenící vysoká zaměstnanost absolventů.“ – Václav Švec, 2. ročník

Studiem systémového inženýrství nešlápnete vedle. Jedná se o obor s velkým potencinálem uplatnitelným v mnoha podnikových oblastech. Právě uplatnění v praxi a neustálé učení se nových způsobů řízení podniku dělá tento obor zajímavým. Je to obor, který má smysl a budoucnost. Kateřina Cifrová, studentka 2.ročníku

Veřejná správa a regionální rozvoj

Vedle základních teoretických a obecně průpravných ekonomických studijních předmětů jsou vyučovány předměty zaměřené na praktické zvládnutí regionálních věd, veřejné správy a práva, ekonomie a dalších sociálních věd. V závěru se posluchači seznámí se správními a regionálními strukturami a základy práva EU.

Po státní závěrečné zkoušce může absolvent pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu. Hlavními oblastmi uplatnění absolventa je management veřejné správy na všech jeho úrovních, sféra regionálního a municipálního rozvoje a ekonomiky veřejné správy, expertní a poradenské činnosti.

„Jsem ve 3. ročníku a škola mě pořád baví a jednou díky ní budu mít i práci, do které se budu těšit.“ – Jana Klímková

 

Finance se specializací Finanční kontrola

Studium je určeno budoucím specialistům v oblasti finančního managementu zaměřeného především na oblast finanční kontroly a interního auditu ve veřejné správě a institucích veřejného sektoru. Cílem specializace Finanční kontrola je vychovat odborníka s komplexními znalostmi finanční problematiky, který se zároveň orientuje v tématu finanční kontroly a řízení financí v institucích veřejné správy a veřejného sektoru. Profilovými předměty specializace jsou Daňová soustava a finanční právo, Audit, Veřejná podpora a veřejné zakázky, Finanční kontrola a audit ve veřejné správě a široká nabídka volitelných právnických předmětů (Právo EU, Systémy veřejné správy, Správní politika a analýza správních procesů a Aplikace práva ve VS, Pracovní právo). Studenti však zároveň získají znalosti a dovednosti v oblasti finančního managementu organizací soukromého sektoru (ziskového i neziskového). Předností absolventů specializace Finanční kontrola je vedle finanční odbornosti i znalost kontrolních a správních mechanismů ve veřejné správě, schopnost analyzovat systém řízení financí na všech jeho úrovních a prvcích, hodnotit výstupy finančních výkazů a vyvozovat důsledky se znalostí souvislostí finančního managementu.

 

Profil absolventa:

Specializace Finanční kontrola oboru Finance navazujícího magisterského Hospodářská politika a správa navazuje obsahově na bakalářský studijní program FaME Hospodářská politika a správa, obory Účetnictví a daně a Veřejná správa a regionální rozvoj, rovněž je vhodný pro absolventy bakalářského studijního programu Ekonomika a management, obor Management a ekonomika. Hlavními oblastmi uplatnění absolventa jsou především pozice vyžadující syntetické znalosti finanční problematiky a fungování systému finanční kontroly ve veřejné správě a institucích veřejného sektoru (kontrolní oddělení, útvary interního auditu, finanční řízení organizací veřejného sektoru, řízení veřejných zakázek, ekonomická a metodická oddělení úřadů veřejné správy ad.). Vzhledem ke komplexní znalosti problematiky řízení financí může absolvent zastávat manažerské pozice také v organizacích soukromého sektoru (v obchodních organizacích, finančních institucích, ve službách či neziskových organizacích).
V případě úspěšného působení mohou absolventi pokračovat v doktorském studiu.

Doporučuji sudium Finanční kontroly na UTB, protože se dotýká, jak znalostí veřejné správy, tak i širší tématiky účetnictví i daní. Student tak získá mnohem větší okruh znalostí. Finanční kontrola je také oborem, který není v osnovách každé školy s ekonomickým zaměřením, proto si myslím, že má větší perspektivu a uplatnění do budoucna. Veronika Byrtusová, studentka 2. ročníka

Podniková ekonomika

Po prohloubení studia teoretických a metodických předmětů (Mikroekonomie, Makroekonomie, Management, Kvantitativní metody v rozhodování, Logistika, Světový podnikový management, Informační systémy podniku) je posilována odborná průprava v rámci oboru Podniková ekonomika. Absolvent oboru Podniková ekonomika si může kdykoliv pro potřeby moderní, tržně řízené firmy, systematicky rozšiřovat a v praxi uplatňovat vědomosti z oblasti managementu, marketingu, výroby a průmyslového inženýrství, neboť absolvování daného oboru mu k tomu vytváří fundovaný základ.Samozřejmostí, stejně jako u ostatních našich oborů, jsou stáže ve firmách a široké možnosti účasti na projektech s partnery z praxe během studia.

Absolvent oboru je připraven řešit vysoce náročné a složité úkoly a činnosti. Hlavními oblastmi uplatnění absolventa jsou vedoucí řídící a specializované odborné funkce v oblasti průmyslové a obchodní, organizacích veřejné správy, poradenských a neziskových firmách. Nejnadanější absolventi mohou pokračovat ve studiu doktorského studijního programu.

„Na oboru je atraktivní komplexní spojení marketingových, podnikových a procesních předmětů, které dají studentovi široký rozhled a dobrý základ pro budoucí uplatnění v oboru.“ – Pavel Sukaný, 4. ročník

Díky tomuto oboru můžeme získat široký ekonomický přehled, nejen z oblasti podnikové ekonomiky, ale i z dalších souvisejících disciplín. Získané poznatky nám pomohou, lépe se zorientovat v našich budoucích zaměstnáních. Veronika Sekaninová, studentka 2. ročníku

Podniková ekonomika se specializací Ekonomika cestovního ruchu

Hlavním cílem specializace Ekonomika cestovního ruchu v oboru Podniková ekonomika je příprava absolventů pro uplatnění ve vrcholovém managementu v rychle se rozvíjejícím sektoru služeb cestovního ruchu, hotelů, lázeňských, sportovních, ubytovacích, stravovacích a balneologických zařízeních.

Studenti tak najdou v rozvrhu kromě obecných ekonomických předmětů také např. Ekonomiku služeb, Ekonomiku ČR v zahraničním kontextu, Mezinárodní cestovní ruch či Hospodářskou geografii s geografií cestovního ruchu. Mezi další předměty patří Řízení služeb cestovního ruchu, Mezinárodní marketing či Řízení projektů. Samozřejmostí, stejně jako u ostatních našich oborů, jsou stáže ve firmách a široké možnosti účasti na školních projektech nebo spolupráce s partnery během studia.

„Jednou bych chtěl mít vlastní hotel, a tak byla má volba oboru jasná.“ – Petr Minařík, 1. ročník

Management a marketing se specializací Design management

Předmětem studijního oboru Management a marketing specializace Design management je schopnost analyzovat postavení designu a vyhodnotit jeho význam a přínos pro firmu. Absolvent vnímá, že v době inovací roste strategická role designu pro konkurenceschopnost a jeho možný vliv na prosperitu podniku. Díky znalosti marketingových analýz a metodik průzkumu trhu dokáže popsat rozdílné tržní postavení jednotlivých subjektů a vyhodnotit příležitost pro design na daném trhu.

Absolvent získá konkurenční výhodu, spočívající v tom, že konkrétní ekonomické poznatky a znalosti dokáže propojit s poznatky a znalostmi o vývoji designu, průmyslovém designu, řízení designu. Studium je zaměřeno na získání přehledu a znalostí o řízení a organizaci výroby, podnikových financích, marketingu, marketingových komunikacích a projektovém řízení. Absolvent by měl být iniciátorem a koordinátorem procesu vývoje, tvorby a implementace designu ve firmě. Rovněž je schopen vyjádřit ekonomické náklady spojené s procesem inovace stávajícího či zavádění nového designu.

„Seznamovat se s řadou představitelů managementu českých podniků, designerů či marketérů a čerpat z jejich zkušeností a znalostí je neskutečně přínosné a velice zajímavé.“ – Jan David, 2. ročník

Management a marketing

Po prohloubení studia teoretických a metodických předmětů (Mikroekonomie, Makroekonomie, Management, Kvantitativní metody v rozhodování, Logistika, Světový podnikový management, Informační systémy podniku) je posilována odborná průprava v rámci oboru Management a marketing. Odborná příprava absolventů oboru je sestavena z obecných a specifických manažerských a marketingových disciplin. Je koncipována tak, aby absolvent zvládal řešení aktuálních úkolů nejen tuzemských organizací, ale aby mohl být zaměstnán i v zahraničních podnicích a institucích.

Absolvent studijního oboru Management a marketing je připravován nejen na komplexní zvládnutí manažerských a marketingových úkolů v podnikové sféře, ale i na úrovni orgánů státní správy. Ovládá principy, metody a nástroje řešení manažerských a marketingových problémů.

Hlavními oblastmi uplatnění absolventa jsou vedoucí řídící a specializované odborné funkce v oblasti průmyslové a obchodní, organizacích veřejné správy, poradenských a neziskových firmách.

„S tímto oborem mohu svou kariéru budovat v podstatě kdekoliv, zvažuji však ještě pokračovat doktorským studiem.“ – Naďa Slámová, 5. ročník

Management ve zdravotnictví

Tento obor nabízí získání znalostí a dovedností potřebných pro kvalifikovaný výkon manažerských a ekonomických profesí v oblasti řízení zdravotnických zařízení, institucí a zdravotních pojišťoven, a to z pohledu domácího i mezinárodního prostředí s důrazem na teritorium EU. Na FaME je v současné době nabízen (jako jediný z našich nabízených oborů) pouze v kombinované formě studia.

Absolventi mohou najít uplatnění např. při tvorbě strategických aktivit, organizaci zdravotní péče na jednotlivých stupních řízení v oblasti řízení provozu, financí a odborné péče, ve zdravotnických zařízeních a institucích veřejného sektoru, jako jsou nemocnice, pojišťovny, domovy důchodců, neziskové organizace ve zdravotnictví, státní správě a samosprávě, v poradenských a konzultačních firmách, ve službách a v dalších sociálních, léčebných, pečovatelských a rehabilitačních zařízeních.

„Od maturity na „zdravce“ uběhlo několik let, ale přece jen jsem se jistým způsobem k péči o zdraví lidí znovu dostala.“ – Kamila Malá, 2. ročník

Finance

Po prohloubení studia teoretických a metodických předmětů (Mikroekonomie, Makroekonomie, Management, Kvantitativní metody v rozhodování, Informační systémy podniku) je posilována odborná průprava v rámci oboru Finance. Absolventi si osvojí znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení podniku, peněžních a kapitálových trhů, veřejných financí, daní, daňového poradenství a auditu z pohledu domácího a zahraničního prostředí.

Absolventi mohou zastávat funkce např. při tvorbě podnikových strategií, manažerské pozice na jednotlivých stupních řízení v oblasti řízení financí, účetnictví, daní, příp. auditu ve výrobních a obchodních organizacích, finančních institucích, jako jsou banky, pojišťovny, investiční společnosti, v poradenských a konzultačních firmách, ve službách a v neziskových organizacích. Nejnadanější absolventi mohou pokračovat ve studiu doktorského studijního programu.

„Velmi zajímavými předměty byly Finanční účetnictví 2 a Mezinárodní účetnictví, ve kterých jsem získala vědomosti o účetních postupech, které nejsou běžné. Oceňuji Mezinárodní účetnictví, díky kterému jsem si rozšířila vnímání účetních systémů v Evropě a USA. S čistým svědomím mohu doporučit studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.“ – Anna Zoubková, 4. ročník

Průmyslové inženýrství

Po prohloubení studia teoretických a metodických předmětů (Mikroekonomie, Makroekonomie, Management, Kvantitativní metody v rozhodování, Logistika, Světový podnikový management, Informační systémy podniku) je posilována odborná průprava v rámci oboru Průmyslové inženýrství. Jako základní východisko pro potřeby upřesnění studijního programu oboru byla využita definice průmyslového inženýrství jako: „Interdisciplinárního oboru, který se zabývá projektováním, zaváděním a zlepšováním integrovaných systémů lidí, strojů, materiálů a energií, s cílem dosáhnout co nejvyšší produktivity. Pro tento účel využívá speciální znalosti z matematiky, fyziky, sociálních věd a managementu, aby je společně s inženýrskými metodami dále využil pro specifikaci a zhodnocení výsledků dosažených těmito systémy.“

Hlavními oblastmi uplatnění absolventů jsou vedoucí řídící a specializované odborné funkce zejména v průmyslových a výrobních společnostech. Tento obor se pyšní téměř nulovou nezaměstnaností absolventů. Průmysloví inženýři jsou na dnešním trhu práce velmi žádaní.

„Průmyslové inženýrství je moderní obor, který vychází ze způsobu řízení společnosti Toyota a ve své základní myšlence se zabývá zlepšováním systémů a procesů. Učíme se, jak řídit podnikové procesy, jak plánovat a řídit výrobu nebo třeba jaké se využívají v podnicích informační a plánovací systémy a učíme se v nich pracovat, což se mi osobně líbí.“ – Pavel Ondra, 4. ročník

Veřejná správa a regionální rozvoj

Cílem oboru  je připravit absolventy pro plnění náročných úkolů ve státní správě a samosprávě, dále pak v institucích zaměřených na problematiku regionálního rozvoje. V tomto studiu je prohlubováno jak studium teoretických a metodických předmětů, tak je posilována odborná průprava a dovednosti v rámci oboru s cílem připravit studenty pro praxi na bázi prohloubení znalostí veřejné správy a regionálního rozvoje.

Absolventi si osvojí znalosti a dovednosti potřebné pro kvalifikovaný výkon správních činností a příbuzných profesí v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje, včetně širších evropských souvislostí. Ke splnění uvedeného cíle si jednak absolventi prohloubí ekonomické znalosti (Mikroekonomie II, Makroekonomie II a Veřejná ekonomika) a jednak odborné (oborové) znalosti, zejména však právního a správněvědního charakteru (v rámci výuky ústavních systémů, systémů veřejné správy a správní politiky a analýzy správních procesů) a pak znalosti a dovednosti regionalistické povahy, které se prohloubí při výuce regionálních struktur a rozvoje ČR, regionálních struktur Evropy a teorie regionálního rozvoje. Profil absolventů doplní vybrané sociologické a psychologické poznatky.

Absolventi se mohou uplatnit ve státní správě, zejména v jejích územních orgánech, v místní a regionální samosprávě, především na místech vyžadujících znalosti správní problematiky. Dále mohou působit v institucích veřejného i soukromého sektoru zabývajících se problematikou regionálního rozvoje a přípravou a realizací projektů strukturálních fondů a dalších českých i evropských fondů využitelných v územním rozvoji. Mohou rovněž působit v poradenských a konzultačních firmách, ve službách a v neziskových organizacích.

„FaME spolupracuje s rôznymi významnými spoločnosťami, ktoré ponúkajú prax a stáže. Myslím si, že možností je tu až až!“ – Robert Haas, 1. ročník

Přihlas se
Kontaktuj
nás

Napiš, zavolej nebo se přijď podívat.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139
760 01 Zlín

tel.: +420 576 032 120

http://www.utb.cz/fame
studuj.fame.utb.cz

Studijní oddělení
studium@fame.utb.cz

Jazykové mutace:
Slovenská verze webu.